צ'יף לשירותכם, בנס ציונה מאז 1986

 
 


פרופיל חברה
מכתבים למערכת
יעוץ ופרויקטים
שחזור מידע
פרסום ומודעות
אתר הבית

טלפון 08-9400070

 

The supreme accomplishment is
to blur the line between work and play.

Arnold J. Toynbee

 
       
 

Chief on FaceBook

ריבוע כחול

שחזור מידע

מיחשוב פורנזי

שרידות המידע

השמדת מידע

 
       
 

 שער ערך ה-GB

      השוואת כדאיות רכישת
      דיסק קשיח מסוג  SATA
      לפי מחיר לכל 1GB

 

500GB

0.20

1TB

0.13

2TB

0.11 ₪

3TB

0.14

4TB

0.16

5TB

0.17

6TB

0.13 ₪

8TB

מחירי SSD ל 1GB

2.14

60GB

1.64

120GB

1.34

240GB

1.33

512GB

-

-

750GB

1.41

1000GB

מקרא

מחיר עלה

מחיר ירד

ללא שינוי

X.XX ₪

היקר מכולם

X.XX ₪

הזול מכולם


מחיר ה-GB הזול ביותר לתקופה
גרף על פי טבלת מחירי דיסקים קשיחים


 

דע את האויב


החברה של ימינו עדיין לכודה במהפכה הטכנולוגיות, אנשים ועסקים הפכו תלויים במחשבים וברשתות גם לביצוע הפעולות הבסיסיות ביותר של היום יום.
ב-1996 היו כ-13 מיליון מחשבים מחוברים לאינטראנט. עד 2003 המספר עבר את ה-200 מיליון.
בעמוד http://www.internetlivestats.com/internet-users אפשר לראות את מספר ההתקנים הממוחשבים המחוברים לרשת בכל רגע בעולם. בפעם האחרונה שבדקנו, המספר עלה על 3,441,000,000

Hacking -
פריצה, הוא פשע מבוסס מחשב שנשען על התלות במחשבים וברשתות, ואשר הפסיכולוגיה המסורתית מתקשה להסביר את מניעיו.  
ההאקרים (פצחנים) הוגדרו פעם כמתכנתים מצטיינים ורדיקאליים שעסקו במדעי המחשב. ואילו כיום הכינוי מתייחס לאדם העוסק בצורה של התנהגות קרימינאלית, ניסיון מוצלח או לא להשתלט ללא רשות על מערכת ממוחשבת לא לו. פעילות בלתי חוקית זו אינה יודעת גבולות גיאוגרפיים ולכן מטשטשת את המושג "סמכות שיפוט פלילית"
כדי להבין את התנהגות הפצחנים, ניסו חוקרים שונים לבדוק אותה באמצעות התיאוריות הפסיכולוגיות המסורתיות של התנהגות פלילית. תיאוריות אלו חולשות על תחומי הפסיכואנליזה, הלמידה והשליטה. תיאוריות אלו השפיעו על תחומים כגון קרימינולוגיה, סוציולוגיה וביולוגיה.
 

pie chart about motivations behind cyber attacks
 

הקרימינולוגיה משפיעה יותר מכל דיסציפלינה אחרת על פיתוח תיאוריות התנהגות פליליות. קיימים בה שני ערוצי מחשבה עיקריים: הקרימינולוגיה הקלאסית, והקרימינולוגיה פוזיטיביסטית.
הדבקים בתיאוריות הקלאסיות גורסים כי האדם מסוגל לרצון חופשי. את הפשע ניתן להסביר במונחים של בחירות בין התנהגות פלילית במידה וניתנת הזדמנות,
לבין התנהגות בלתי פלילית. אם הגמול עבור מעשה פלילי, גדול יותר מאשר התגמול, עולה ההסתברות להתנהגות העבריינית.
הפוזיטיביסטים מאמינים כי סיבות ההתנהגות העבריינית נמצאים מחוץ לתחום של רצון חופשי ומושפע מגורמים אחרים, הנעים בין הביולוגיה, גנטיקה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה (אישיות, למידה וכו'). ויש מי שיגיד שהגישה הפוזיטיביסטית מנסה להטיל את האשמה על התנהגות פלילית על גורמים שלא בשליטת הפרט.
 

הבוחנים את התופעה על פי התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד נוקטים גישה בלתי ישירה להתנהגות הפלילית, בצורה מסוימת. הם נשענים על התהליך הפתולוגי שבגללו מתבטאים מעשים פליליים.
זיגמונד פרויד האמין כי אצל כל אחד קיים סוכן פנימי של שליטה מוסרית על ההתנהגות, ואותו סוכן מתפתח בעיקר
בהשפעת היחסים בין הורים לילד. הוא נקרא ה-"אֲנִי הַעֶליִוֹן", וכאשר הוא לא מתפתח נכון ולא מתפקד נכון, הוא אחראי להתנהגות הפלילית.

בשנות ה-1920' ביצעAugust Aichhorn את הניסיונות הפסיכואנליטיים הפורמאליים הראשונים כדי להבין את ההתנהגות הפלילית. הוא האמין שקיימת נטייה בסיסית או עבריינות סמויה שבגללה ילד יהפוך לפושע בשלב מאוחר יותר של חייו.

תיאורטיקנים אחרים מן האַסכּוֹלָה

זיגמנונד פרויד עם ידיים על מקלדת

הפסיכואנליטית חשבו שאי היכולת לדחות סיפוקים היא גורם מפתח בהתנהגות הפלילית.
עוד גורם אפשרי שהוצע להתנהגות פלילית הוא ההַאֲצָלָה - המעשה הפלילי הוא תוצאה מכמיהות פנימיות בלתי מושגות, אשר בתורן נובעות מכישלון להביע קשרים רגשיים חזקים עם אדם אחר (בד"כ הורה). ויש תיאוריות נוספות הקשורות לדימוי עצמי נמוך, מניעה אימהית וכו'. אבל בתמצית, לתיאוריות פסיכואנליטיות של פשע יש במשותף שלושה פרמטרים:
התנהגות חברתית תלויה בהפנמת כללי החברה בילדות המוקדמת
יחסי הורה-ילד לקויים קשורים סיבתית לעבריינות בגיל מאוחר יותר
קונפליקטים בלתי מודעים שנובעים מקשרי משפחה מופרעים בשלבי התפתחות שונים, הם הגורמים של מעשים פליליים מסוימים.

תיאוריות הלמידה מנסות להסביר את ההתנהגות הפלילית קשורות לאחת התיאוריות הסוציולוגיות הבסיסיות של הפשע, תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית. זאת מבוססת על כך שהחברה המודרנית כוללת מבנים סותרים של נורמות והתנהגויות. היא גם כוללת הגדרות סותרות של התנהגות נאותה, אשר מצמיחה התנהגות פלילית.
ברמת הפרט, הסתירות הללו מתורגמות למעשים אינדיבידואליים של פשע באמצעות התחברות דיפרנציאלית שנלמדה ממעגלים חברתיים קרובים. או בקיצור, השפעה או לחץ חברתי. המגע עם אנשים שיש להם הגדרות חיוביות כלפי הפשע, מובילה את האדם ללמוד הגדרות דומות. התיאוריה לא קובעת שאנשים אלו, במעגל החברתי, חייבים להיות בעצמם פושעים, אלא מספיק שהם מביעים עמדות חיוביות כלפי פשע. (ואצלנו זה מתקשר ישירות להתנהגויות כגון סירוב פקודה, הדרה מגדרית וגזענות).

תיאוריית ההתניה אופרנטית גורסת באחד מעקרונותיה כי ההתנהגות נקבעת על ידי התוצאות הסביבתיות שהיא גורמת בעבור הפרט. התנהגות שתוצאותיה רצויות תופיע בתדירות עולה, ההתנהגות מחזקת את עצמה. התנהגות הגורמת לתוצאות בלתי רצויות, תדירותה תרד לאורך זמן. הסביבה מענישה אותה.
כלומר, כאשר התנהגות פלילית מניבה כסף, יוקרה או תחושות הלימות, הפרט עשוי להמשיך ולבצע פשעים. ואם התוצאות שליליות - האדם נעצר, מנודה וכו' - ההתנהגות הפלילית העתידית עשויה להצטמצם.

תיאורית החיזוק הדיפרנציאלי מבוססת על הרעיון שהלמידה היא מרכיב של ההתנהגות הפלילית, כמו גם על תיאורית ההתניה האופרנטית. בתמצית, היא אומרת שההתנהגות פלילית נלמדת באמצעות קבוצות והתקשרויות שונות שאדם מחזיק. ולאחר מכן, היא ממשיכה או מעודדת על ידי תוצאותיה החיוביות.

תיאורית הלמידה החברתית בפסיכולוגיה, מניחה שניתן ללמוד התנהגות ברמה קוגניטיבית על ידי צפייה במעשים של אנשים אחרים. אנשים מסוגלים לדמיין את עצמים במצבים דומים, עם תוצאות דומות. לאחר שההתנהגות נלמדה, היא יכולה להיות מחוזקת או מתוגמלת על ידי התוצאות שהיא יוצרת.
Albert Bandura, פסיכולוג מאוניברסיטת סטאנפורד, מאמין שיש בתיאורית הלמידה החברתית מספר מושגי מפתח: חיזוק, תגמול שלילי, ומוטיבציה. והוא חושב שלמוטיבציה יש שלושה הביטים: חיזוק חיצוני, חיזוק עקיף, וחיזוק עצמי.
החיזוק החיצוני דומה לקונצפט של חיזוק.
החיזוק העקיף נובע מצפייה בהתנהגות של אחרים שמקבלת חיזוק או תגמול.
החיזוק העצמי קשור לרגשי הגאווה העצמית, או לתחושת העמידה בסטנדרטים העצמיים בהתנהגות.
על פי תיאורית הלמידה החברתית, ההתנהגות הפלילית נרכשת דרך למידה באמצעות תצפית. הלמידה מתרחשת בשלושה הקשרים: המשפחה, תת תרבות נפוצה, והסביבה החברתית. חיזוק ההתנהגות הפלילית מגיע הן ממקורות חוץ והן ממקורות פנים, הוא יכול להיות בצורת תגמולים מוחשיים של הפעילות הפלילית עצמה (כסף)  או בצורת תגמולים חברתיים (עליה במעמד בין עמיתים).
ההתנהגות הפלילית נשמרת באמצעות רצף מורכב של פרס ועונש לאורך חיי הפרט. תיאוריה זו בעיקר שמשה להבנת התנהגות תוקפנית ופשעים אלימים.

תיאוריות שליטה שונות מקבלות כולן את ההנחה שלכל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל ליפול להתנהגות פלילית. הן לא מתמקדות בסיבה שבגללה אנשים מבצעם פשעים, אלא ב...למה לא כולם פושעים?!

Lawrence Kohlberg האמין כי הרכשת הקשרים החברתיים הוא תהליך הקשור להתפתחות מוסרית. התיאוריה שלו על ההתפתחויות המוסרית מניחה שהחשיבה המוסרית מתפתחת באופן רציף כשאדם מתבגר. התיאוריה מחלקת את ההתפתחות לשלוש רמות, כל אחת בעלת שני שלבים. החשיבה המוסרית מתפתחת מהמציאותי ברמות הנמוכות אל היותר מופשט ברמות הגבוהות יותר. והמופשט כולל מושגים כגון צדק, זכויות ועקרונות.
לדברי קולברג, ההתנהגות הפלילית נוצרת כאשר מופיעה הזדמנות ויש עיכוב בהתפתחות החשיבה המוסרית של הפרט. הפרט לא מסוגל לשלוט על הפיתוי לבצע את הפשע, ומבצע אותו. תיאוריה זו מתאימה להבנת העבריינות הכללית ואת פשעי הצווארון הלבן.

התיאוריה של הנס אייזנק  נובעת מעבודותיו על אישיות. היא מבוססת על הרעיון שיש אנשים שעקב תורשה נולדים עם מערכות עצביות - קליפת המוח ואוטונומית - המשפיעות על יכולותיהם להתנות על ידי גירויים סביבתיים. כלומר, התנהגותו של אדם מושפעת מגורמים ביולוגיים וחברתיים כאחד. תחילה, הגדיר הרעיון שני ממדים של אישיות - מוחצנות ונוירוטיות - הקיימים כל הזמן, כאשר מרבית האנשים נופלים בטווח הביניים. מימד המוחצנות הולך מן הגבוה (מוחצן) אל הנמוך (מופנם). ואילו מימד הנוירוטיות הולך מן הגבוה (נוירוטי) לנמוך (יציב).
מאוחר יותר הוסיף אייזנק מימד שלישי: מימד הפסיכוטיות, אשר בקצה ערכיו הגבוהים נמצא המצב הפסיכוטי, ובקצה הנמוכים, החברתיות.
על פי תיאוריה זו, ילדים לומדים לשלוט על התנהגות אנטי חברתית באמצעות פיתוח מצפון. המצפון הוא סט של תגובות רגשיות מותנות לגירויים סביבתיים הקשורים להתנהגות אנטי חברתית. דוגמא של התניה יכול להיות עונש מהורה על מעשה אנטי חברתי. ההתניה בונה את חברתיות הילד.
המהירות והיעילות של תהליך ההתניה קשורות לאופי הפרט במונחים של מוחצנות ונוירוטיות.


תיאוריות ופצחנות
לאחר שעוברים על מכלול התיאוריות הנ"ל לא נראה כי אף אחת מהן מהן חולשת על כל סוגי ההתנהגות הפלילית הקונבנציונאליות. עוד יותר מורכב, כאשר מדובר על התנהגות פלילית בלתי קונבנציונאלית, כמו למשל הפצחנות הפלילית.r>
הגדרת ההאקר המקובלת לא מתייחסת לקבוצה אחת הומוגנית של אנשים. קיים מחקר מעשי מועט על התנהגות פלילית זו, והוא  מצביע על קיום של מספר תת קבוצות של התנהגויות.
טווח תת הקבוצות נע בין מאקרים מתחילים לפושעים מקצועיים. אבל כל האקר והאקר יסווג לקבוצה זו או אחרת, לא בהתאם ליכולותיו המקצועיות, אלא על פי סיבותיו ומניעיו.
חלק מתיאוריות ההתנהגות הפלילית מתאימות לניתוח של מספר מוגבל של תת קבוצות הפצחנים:
הפסיכואנליטיות מתרכזות בעיקר בגורמים לא מודעים וביחסי הגומלים בין הורה לילד. נכון שחלק מההאקרים הידועים המתועבים ביותר הגיעו מבתים לא מתפקדים, אבל זה לא מספיק כדי להסביר את בחירתם בפעילות הפלילית.
התיאוריות הפסיכואנליטיות לא מתאימות להסביר התנהגות פלילית שמתוכננת מראש. פצחנות היא פעילות הדורשת קבוצת כישורים ספציפיים, היכרות עם מחשבים, רשתות והבנה טכנולוגית מתקדמת יחסית. כדי להצליח בה, צריך ההאקר לתכנן את המתקפה בפרוטרוט. המתקפות מתוכננות מראש, מערכות הקורבן נבחרות מראש ואינן אקראיות.

תיאורית השליטה מסבירה באופן חלקי את תופעת הפצחנות.
תיאורית האישיות והפשע של אייזנק צופה כי הפצחנים יהיו בקצה המוחצן של סולם המוחצנות. אבל מרבית ההאקרים שנעצרו והסכימו להשיב לשאלוני אישיות, שייכים לסוג המופנם, שיחסים עם אנשים אחרים לא באים לו בקלות.
תיאוריית ההתפתחות המוסרית יכולה להיות שימושית בהבנת קבוצה מסוימת של האקרים. על פי התיאוריה של קולברג בנושא התפתחות מוסרית, אחד השלבים הטרום-מוסריים הוא נהנתנות. אכן נרשמו מספר אנקדוטות של חוסר אכפתיות של פצחנים לגבי מערכות הקורבן שלהם, הם נראים יותר מרוכזים במילואי הצרכים החומריים של עצמם בלי קשר לתוצאות. אך למעשה אין הוכחות התומכות בהנחה זו.
כן קיימות ראיות מסוימות המרמזות על קוד מוסרי מסוים שקיים אצל האקרים מסוימים. זהו קוד מאוד מופשט - משהו שמתאים לשלב 6 של התפתחות מוסרית (קולברג). האינטרנט מלא במָנִיפֶסטים התובעים הצמדות לקוד מוסרי גבוה. כותביהם טוענים כי הפצחנות מטיבה עם הזרם המרכזי של החברה, כי חשיפת החולשות של תאגידים בינלאומיים, סוכנויות ממשלתיות ועוד, הוא התנהגות חברתית חיובית.

תיאוריות הלמידה מתקרבות יותר להסבר סביר של תופעת הפצחנות.  עם זאת, תיאוריית ההתניה האופרנטית לבדה לא יכולה להסביר את ההתנהגות. האקרים שנתפסו ונענשו פעם אחר פעם, ללא פרס  גלוי, עדיין ממשיכים לבצע את הפעילות כאילו הייתה כפייתית.
תיאוריות הלמידה החברתית ותיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית נראות מתאימות יותר לכלול בהן את התנהגות ההאקרים מאשר תיאוריות מסורתיות אחרות.
המושגים הגרעיניים של חיזוק דיפרנציאלי, התנהגות נלמדת באמצעות קבוצות שונות, ושימור ההתנהגות באמצעות חיזוקים, נראים הכי רלוונטיים להתנהגות ההאקרים.
האקרים רבים תיארו את עצמם כמתבודדים עם כישורים חברתיים לא מפותחים, ולמרות זאת נראית בהם רצון עז להשתייכות וצורך בקשר עם עמיתים. האקרים נוטים לצור קשרים עם האקרים אחרים. התקשרויות אלו נעות מקשרים אישיים מקוונים (צ'אטים וכו') ועד ליצירת מועדוני פצחנות. האקרים אפילו מארגנים ועידות (DefCon ועוד) בהם מחליפים רעיונות, שיטות ומידע.
ברור היום כי האקרים לומדים את ההתנהגות הפלילית בין אנשים שיש להם גישה חיובית להתנהגות זאת. ההמשך בקו ההתנהגות הזה מגיע מגורמים מחזקים.
החיזוק בפצחנות נובע בהגברת הידע האישי, היוקרה בקהילת הפצחנים, או השמחה של הצלחה במשחק - כאשר האקרים רבים רואים בהתקפת מערכות סוג של משחק.
במקרים מעטים, תאגידים גייסו האקרים מוצלחים שחדרו למערכות שלהם. עובדה זו הובילה למיתוס בקנה מידה גדול, שהאקרים מסוגלים להשיג עבודות מצוינות בתעשיית אבטחת המידע. מיתוס שכזה בהחלט מחזק את ההתנהגות הפלילית. בואו נודה שגם המדיה מתאהבת בדמות הרומנטית של ההאקר ואף מעלה אותם לדרגה של גיבורים. ההיבטים השליליים של הפצחנות (כמו מעצר ומשפט) מעורערים יחסית בשל גזרי דין סלחניים.

על פי תיאוריית החיזוק הדיפרנציאלי, התנהגות ההאקינג צריכה להמשך כל עוד היא מקבלת חיזוק. כיום, מעשי הפריצה באמצעות הרשת רק הולכים וגוברים.
תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה יכולה להסביר לנו את התנהגות הפצחנים - התנהגות פלילית אשר נרכשת על ידי צפייה ולמידה, ובה החיזוק מגיע גם מבחוץ וגם מבפנים.
מחתרות ההאקרים הושוו לתת תרבות, מה שמחזק את הדבקות לקוד מוסרי ייחודי. חלק מאותו קוד מוסרי הוא שיתוף מידע על מתקפות, כמו גם הכשרת ה"חדשים".

פרט לתיאוריות אחדות שיכולות להסביר חלקית את התופעה, לא נמצאה גישה אחת שתכלול את עולם הפצחנות כולו. השיטה הקיימת היום להכניס את כל העוסקים בהאקינג פלילי לקטגוריה אחת, אינה שימושית. על החוקרים בתחום לפתח הגדרות לתת קבוצות אופרטיביות כדי להבין טוב יותר את ההתנהגות הפלילית ולהתחיל להלחם בה בצורה מושכלת.
 

 
      
 

קופסה עם שני בקבוקי יין ופריט מוזאיקה
מתנה עם ערך מוסף


בית יפעת, סניף עמותת אנוש בנס ציונה, השיק קטלוג עדכני של מתנות לקראת ראש השנה עבור מוסדות, ארגונים ואנשים פרטיים.
המתנות נאות והמחירים צנועים.
אבל הערך המוסף האמיתי הוא שברכישת מתנות אלו, תורמים הקונים למפעל השיקום הבלתי פוסק של העמותה, ולהחזרת מתמודדים לחיק הקהילה.
 

דוגמאות של חבילות שי
 

לשאלות, הזמנות ורכישה, צרו קשר בטלפון:08-9403684 או בדואל
אם תרצו לבקר, לראות בעצמכם ולמשש, הסניף פתוח בימות א' עד ה' בין- 9:00 ל- 13:00, ושוכן ברחוב שמיד 1, נס ציונה
 

 
       
 

הסוד המלוכלך


Paul Mahers חתום על סרט דוקומנטארי חדש העוסק בזיהום הנגרם על ידי תעשיית האלקטרוניקה והמצטבר לרעת איכות הסביבה ואיכות החיים. הסרט בן 73 דקות, הוא נפתח במראות נהר היאנג-טסה בסין בו טינופת מתכתית נדבקת למשוטים והמים אסורים לשתיה. משם, הוא קופץ לעמק הסיליקון בו פעם גרם היצור האלקטרוני להרעלת פועלים. אך כיוון שהיצור עבר מזמן למיקור חוץ בסין, חוט הסיפור חוזר לשם.
המסר בו הוא עידוד מוצרים ידידותיים יותר לסביבה. אם לא מחשבים וגדג'טים מתכלים, אז ציוד שיאריך חיים מעבר למועד ההתיישנות המתוכננת כיום על ידי היצרנים. או, רכיבים זמינים לגיטימית להחלפה בהתקנים שונים, שיאפשרו תיקון במקום סילוק הכרחי.
הסרט מושקע ועטור פרסים, יתכן עוד יהפוך ל-"An Inconvenient Truth" של העולם הדיגיטאלי.
 

כרזת הסרט דת ביי דיזיין


 

אל תזרקו את המחשב הזה!


רשויות רבות הציבו לשימוש התושבים מיכלי איסוף לפסולת אלקטרונית.
עדיין, כל תושב מחליט בעצמו מה היא פסולת, ומה לא.
אם הגיע הזמן להחליף את המחשב השולחני, אם החלפתם את הלפטופ מכל סיבה שהיא, אם עבר זמנו של הכונן החיצוני... אל תמהרו להשליכם לפסולת.
קודם כל, בדקו היטב שהחומרים שהעברתם למצעים החדשים, תקינים ושלמים.
אחרי זה, זכרו שמועדון ליונס נס ציונה ישמח לקבל בתרומה את הציוד הישן, כדי להשתמש בחלקי חומרה לתיקון או הרכבת מערכות לשימוש חוזר על ידי מוסדות ומשפחות שלא יכולים להרשות לעצמם מחשב מן האריזה.
אם הציוד שלכם מכיל דיסקים קשיחים, חברת צ'יף תדאג להסיר מהם ללא תשלום כל זכר לקבצים, ותטעין אותם במערכות הפעלה חינמיות, לשימוש הבעלים החדשים.
לתרומת המחשבים, צרו בבקשה קשר במייל או בטלפון 9300036-08
 

 
    
  

אוהבת לעבוד וללמוד


מתפנית לעבודה באזור הדרום/שפלה/מרכז
טכנאית מו''פ / עוזרת מחקר מדהימה, בתחומים של ביוטק, ביורפואה, ביולוגיה. תואר ראשון+שני בביולוגיה (M.Med.Sc), שנה ניסיון במחלקת מו''פ בחברת סטרט-אפ בתחום ביולוגיה מולקולרית. התנסתה במגוון רחב של שיטות עבודה ואנליזה, ♥ אוהבת ללמוד!
צרו קשר בטלפון 0544-903127 או בדואל
 

 
      
 

10TB והליום


הדיסק הקשיח המכיל הליום במארז, כבר בשוק. דיסק 10TB מתוצרת Western Digital כלול בקו המוצרים WD Gold hard drive line.
דיסקים מסדרה זו תוכננו לעומס עבודה של 550TB לשנה.

מהו עומס עבודה?
הדיסקים הקשיחים מתוכננים לעמוד ברמות מסוימות של עבודה. את העומס בשימוש ניתן לחשב באמצעות נתוני Power on Hours (משך הזמן בו כוח חשמלי מוכל על התקן כלשהו) ומספר פעולות כתיבה, וקריאה, למשך כל אורך החיים על פי הנוסחה הבאה:

עומס עבודה שנתי =
(כתיבות למשך החיים + קריאות למשך החיים)*(8,760 / Lifetime Power On Hours)

כאשר 8,760 הוא כמובן, מספר השעות בשנה אחת ( 365x 24)
כך ניתן לבטא שיעור עומס עבודה שנתי ב-טרה בייט לשנה.
 

Enterprise
NAS HDD

NAS HDD

Desktop HDD

 

1.2M Hours MTBF

 1M Hours MTBF

750K Hours MTBF

Reliability

  300TB180TB55TB

Workload Rating*

24/724/78/5

Usage

מתוך Storage Review, יולי 2015


כל דגם של דיסק קשיח תוכנן ספציפית לביצועים עד לרמות מסוימות של שיעורי עומס עבודה, או WRL - Workload Rate Limits. בשנה שעברה קבעו ב-Seagate כי שיעור עומס עבודה מתאים לדיסקים בקטגוריית אנטרפרייז הוא 300TB, והנה באו WD עם ה-550TB של סדרת ה-Gold, השיעור הגבוה ביותר מבין דיסקים של 3.5 אינץ' , עם עד 2.5 מיליון שעות MTBF

חברת סיגייט מציעה להוריד את הכלי SeaTools for Windows למדידת שיעור עומס העבודה השנתי באמצעות בדיקת ה-Drive Information test

פרט לקיבולת העצומה, יתרונות הדיסק החדש 10TB WD Gold הם גם פחות חיכוך פנימי, פחות צריכת חשמל ופחות התחממות. אך תכונות אלו מתבטאות בעיקר במרכזי מידע ולא במחשבים יחידניים. הדיסק אידיאלי למערכי אחסון ושרתים ברמת זמינות גבוהה.
טכנולוגית ה-HelioSeal מבוססת מילוי מארז הדיסק בגז הליום, הגיעה לשוק ב-2013 וכוללת מנגנון מניעת בריחת הגז. היות והגז מצמצם משמעותית את מערבולות האוויר בזמן סיבוב של צלחות הדיסק, הוא מאפשר דיוק מוגבר במיקום ראשי הקריאה/כתיבה, מה שעושה את הדיסק אמין יותר. כן פוחתת ההתנגדות האווירודינאמית וזה מאפשר צמצום בצריכת החשמל.
WD פרסמו כי חברת נטפליקס משתמשת בדיסקים ממולאים בהליום לאחסון הסרטים, והודות להכנסת מוצרים אלו הצליחה להגביר ב-%50 את קיבולת האחסון הכוללת, תוך כדי חיסכון כולל של %23 בצריכת החשמל.
 

 
      
 

על יתרונות גומז פיר

gomez peer zone  
    
  

קישור מעניין


מגיעים לניו יורק? אל תפספסו את התערוכה הנהדרת על אופנה בעידן הטכנולוגיי המוצגת במוזיאון ה-מטרופוליטן עד ספטמבר. עוד על התערוכה.
 

 
    
  

 בואו לתרום דם


הילדים חוזרים עוד מעט לבית הספר. יום שישי בבוקר אתם שוב פנויים, ואנחנו קובעים אתכם פגישה:
בואו לנס ציונה, בצד המערבי של החניון הפתוח אשר בין הרחובות  האירוסים, בילו ועמק השושנים. שם תמתינו לכם ב-9 בספטמבר בין השעות 08:00 ו-13:30 ניידות מד"א ממוזגות.
על שתייה קרה (מים וטרופית) תוכלו לשבת בנחת, למתוח את הרגליים ולעשות מעשה נעלה: להציל חיים של 5 בני אדם במצוקה, שאפשר לעזור להם עם מנת דם אחת.
מועדון ליונס נס ציונה מסייע בלוגיסטיקה וכהוקרה לתרומתך יעניק לך תלוש הנחה לקפה ומאפה בבית הקפה הקרוב, של "אייל מאפים טובים".
בואו, נו. תרשמו ביומן.
 

 
    
  

גרסת BOS העדכנית הנה BOS v2.3


▪ לקוחות בהסכם שירות ות הזכאים לעדכון הקישו כאן לקבלת העדכון.
▪ לאלו שעדיין אינם לקוחות, לבקשת גרסת הדגמה הקישו כאן.
▪ גרסת Beta עדכנית 2.3.1.31 לקבלת גרסת Beta
לרישום ראשוני למעוניינים לבחון את הגרסה העתידית של BOS

 

 
      
 

הומור


חבל שבצ'יף לא מתמחרים כך את עבודות השחזור

למה התכוון המתכנת, ומה בעצם אמר...
 

 
     
 

למרות שכל המידע במגזין זה מובא תוך רצון טוב, אין חברת צ'יף אחראית על שגיאות בגין אי הבנה או הַשְׁמָטָה, או בגין השימוש העסקי או האישי שיעשה בו. חברת צ'יף אינה אחראית לדבריהם של כותבים-אורחים במגזין........

 

 
 

נשמח לקבל הערות והארות, המלצות ובקשות או קישורים לאתרים מעניינים לדואל: magazine@chief.co.il

 
     
 For a better experience, use Flash Player. You can download it on Adobe Flash Player download center  
 

http://www.bos.co.il

 
 

מגזין זה נדחס אלקטרונית למען חסכון באחסון ותעבורת מידע מתוך שימת לב לאיכות הסביבה וחסכון באנרגיה.

 
 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

 
 

כל הזכויות שמורות © צ'יף יישומים ישראל בע"מ 1986-2016